מסעדת נווה צדק מקום של בשר בתל אביב

 
נווה צדק מקום של בשר